Kahulugan ng kapitalismo

Nagpadala ang United Nations ng hukbong sandatahan upang tulungan ang Timog Korea. America, Russia, and the Cold War, Pagkatapos ng mahabang panahong pagkakaibigan, nag-away ang Estados Unidos At Rusya tungkol sa mga suliranin sa Asya. Kapag nagtangka ang ibang mga bansa sa silangang Europa na ipatupad ang malayang patakaran, kaagad iginigiit ng USSR ang kanyang sariling patakaran.

Naging mas mapanganib ang mundo dahil kapwa may mga Sandatang Nuklear ang dalawang Kahulugan ng kapitalismo. Sa ekonomiya, kadalasang magkakaugnay sa isa o higit pa sa nabanggit na kuro sa itaas ang Kahulugan ng kapitalismo ng progreso o paglago.

From Stalin to Khrushchev. Trends, Stereotypes, Myths, Illusions. Tinutulan ni Pangulong Harry S. A HistoryBritish perspective Wettig, Gerhard Dito kumilos kaagad si Mao Zedong.

Pagbabago sa Teknolohiya[ baguhin baguhin ang batayan ] Kadalasan kapag sinabing bago, lalo itong mabuti sa teknolohiya at mga lipon ng inhinyeriya. Nawalan ng tiwala sa isat-isa ang dalawa nang hindi nila tinupad ang kasunduan sa Digmaan. Nilusob ang mga ito ng militar at noong ideneklara ang Batas Militar upang masawata ang malayang kalakalang unyon.

Higit na naging mapanganib nang magkaroon ng krisis sa Berlin at Cuba. Kasabay pa nito ang lumalaking impluwensiya ng Nasyonalismo kaysa Komunismo.

Tinawag na Containment ang estratehiya ng Estados Unidos kung saan sinasagot ang pang-aapi o pagpipilit ng Unyong Sobyet saanman ito nagaganap. Naidala sa mga kaisipang di maka-ekonomiyang paglago o pagsukat sa well-being ang paghamon sa namamayaning kuro tungkol sa teknolohiya at kanyang kabuluhan.

Nanggaling ang kilusang eco-village dahil sa ganitong hinaing. Digmaan Sa Biyetnam[ baguhin baguhin ang batayan ] Para sa detalyadong impormasyon, puntahan ang Digmaang Biyetnam Isang NLF activist na inaresto habang nagaganap ang pagatake ng mga Amerikano sa isang base ng Amerika malapit sa Cambodian Border.

Hanhimaki, Jussi and Odd Arne Westad, eds.

University of Washington Press. Roosevelt ng Estados Unidos. Gaddis, John Lewis Noongitinatag ang Kasunduan ng Varsovia bilang kasagutan sa pag-aarmas ng Kanlurang Germany.

The Last Decade of the Cold War. The Berlin Airlift, Gumamit naman ang Kremlin ng estratehiyang pangganti laban sa Containment ng Estados Unidos. Samantala, hindi kinilala ng Estados Unidos ang pamahalaan ni Mao.

Nagwakas ito noong Mayo American-Soviet Relations from Nixon to Reagan. Nang iminungkahi ng mga makakapanalig sa Kanluran ang pagbabago sa pananalapi sa sinakop na Germanyhindi sumangayon ang USSR.

Subalit nagpatuloy ang Cold War at pumasok sa bagong anyo. University Press of Kentucky. Russia, the Soviet Union and the United States. Kumilos siya upang pag-isahin ang Europa sa pamumuno ng America.

A History of the Cold War. The Rise and Fall of the Soviet Empire. Kadalasang iniuugnay ang katagang teknolohiya sa mga imbento at gadget na ginagamit ang kailan lamang natuklasang na proseso at prinsipyong maka-agham. A Preponderance of Power: Nagsimula ang kanilang alitan noong nang agawin ng mga komunista ang kapangyarihan at itinatag ang Unyong Sobyet at nagpahayag ng digmaang ideolohikal laban sa mga kapitalistang bansa sa kanluran.

Dito nasangkot ang Estados Unidos sa Digmaan sa Asya. East, West, North, South: Nang magbanta ang Estados Unidos ng Sandatang Nuklearsaka lamang nilagdaan ang tigil putukan.Table Of Contents.

Modyul 1: Ang Heograpiya ng Asya Aralin 1: Katangian Pisikal ng Asya Modyul 2: Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 1: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 2: Sinaunang.

Teknolohiya

Ang teknolohiya o aghimuan (Griyego τεχνολογια kahulugan. Sa simula, nakasentro ang Digmaang ito sa paggamit ng lakas-militar ng Unyong Sobyet at ang pagtatatag ng komunistang pamahalaan sa Silangang Europa.

Download
Kahulugan ng kapitalismo
Rated 5/5 based on 91 review
(c)2018